אנרגיה מתחדשת

באנרגיה מתחדשת תועלת סביבתית ברורה. האם ישנם גם יתרונות כלכליים שנוגעים לכל אחד מאיתנו? בהחלט