זמן שווה כסף

האם ישנו יתרון נוסף בקבלה מוקדמת של הכסף? האם יש ערך שניתן לאמוד בכסף לזמן? איך זה כל זה קשור להשקעות?