המצב הביטחוני בישראל

השקעת נדל"ן בחו"ל היא גם השקעה במטבע זר, ומושפעת מהיבטים מאקרו כלכליים, ובין היתר ממצב ביטחוני.