המתאהבים בנכסים

מה המניע הרגשי שעומד מאחורי קבלת החלטות בלתי רציונלית כאשר מדובר בהשקעות נדל"ן, והדרך לנטרל אותו?