דילול מניות

רקע כללי על המונח "דילול מניות" וכיצד הוא משפיע על המשקיעים בשוק ההון