השקעות כמקור הנאה

הכלכלה מונה יחידות תועלת כיחידות הנאה שהצרכן מפיק. יחידות תועלת הן סובייקטיביות וקיימות בעולם ההשקעות