התועלת השולית הפוחתת

כיצד התועלת השולית הפוחתת משפיעה על התשואה ועל השאלה האם כדאי להשקיע בדירה קטנה או גדולה?