מס רכישה בנדל"ן להשקעה

מס הרכישה בישראל עלה באופן מכביר. האם ניתן להשקיע בנדל"ן למגורים ולהימנע מתשלום המס המכביד?