מיסוי השקעות

מנגנון המיסוי בישראל נשען על ההבחנה בין הכנסה פירותית לבין הכנסה הונית. על ההבדלים והחשיבות